k
u
l
t
u
r

Deialdia oinarriak/eskaeraKutxa Kultur Enea Euskadiko kultura- eta sorkuntza-industrietan ekimena bultzatzeko lehen programa da, Kutxa Fundazioak bultzatua 2016. urtean.

Helburu nagusia sektorea profesionalizatzen laguntzea da, estrategiatik abiatuta lan egiteko beharrezko tresnak emanez. Horrela, iraunkortasun ekonomiko handiagoa lortu ahal izango dute, proiektuek administrazio publikoekiko independentzia handiagoa izan dezaten.

Horrez gain, komunitate bat sortzea proposatzen du, sorkuntzaren esparruan askotariko proiektu eta profilak elkarrekin bizi, ezagutzak partekatu eta elkarrekin sortu ahal izateko. eta, hartara, beste ekimen sozial, jasangarri eta teknologiko zientifiko batzuekin elkartzeko, proiektuak ikuspegi holistiko eta integralago batekin bultzatzen laguntzeko.

  1. Programaren helburuak

Kutxa Kultur Enea programaren xedea da Gipuzkoako industria sortzaile eta kulturalen sektorearen enplegua eta profesionalizazioa sustatzea, komunitate askotariko, dinamiko eta berritzaile baten barruan.

Horretarako, enpresa-prestakuntzak eta zeharkako gaitasunek, banakako jarraipenak eta 2022ko ekainetik 2023ko maiatzera bitartean egingo diren dinamizazio eta networking jarduerek osatzen dute laguntza-programa. Urte osoan, honako hau izanen da programan aritzeko denbora:

 • 105 trebakuntza-ordu.
 • Dinamizazio-jardueren 44 ordu.
 • 22 orduko tutoretza.

Programa osoan landu beharreko jardueren artean, eduki hauek nabarmentzen ditugu:

 • Negozio-eredua definitzea eta finkatzea LEAN tresna eta metodologien bidez
 • Analisi ekonomiko-finantzieroa
 • Estrategia juridikoak
 • Gaitasun komertzialak, salmenta- eta marketin-teknikak
 • Berdintasun-, partaidetza- eta aniztasun-tailerrak
 • Komunikazio-trebetasunak garatzea
 • Psikoanalisia ekimenean
 • Jabetza intelektuala
 • Sareko lan- eta ikaskuntza-saioak
 • Proiektuak aurkezteko ekitaldiak

Programa Kutxa Fundazioaren espazio fisiko eta birtualetan garatzen da, dinamikaren beharren arabera.

    2. Parte hartzeko baldintzak

Programa honetan profesional, ekintzaile, elkarte edo enpresak, parte harteko hurrengo baldintzak bete behar dituzte:

 • Gipuzkoan errotuta egotea.
 • Izaera berritzailea duten eta, batez ere, Gipuzkoari balio erantsia ematen dioten kultura- eta sorkuntza-ekimen edo -proiektuak garatzen egotea, ikuspegi jasangarri batetik.
 • Negozio ideia bat identifikatuta izatea eta ideia hori garatu eta/edo gauzatu nahi izatea.
 • Elkarbizitzaren, elkarbizitzaren, lankidetzaren eta beste eragile batzuekiko loturaren aldeko apustu garbia egitea, sormen-iturri gisa.
    3. Proiektuak aurkeztea

Izena emateko epea zabalik dago 2022ko martxoaren 13ra arte.

Aurkezten diren proiektuek ahalik eta zehatzenak izan beharko dira, beren indarguneak nabarmenki azalduz. Horretarako, izena emateko inprimakia bete beharko da, eta bertan proiektuaren datuak, helburuak eta abar deskribatuko dira.

    4. Kutxa Kultur Enea programaren iraunaldia

Programak urte bat iraunen du eta beste urte batera luza daiteke ebaluazio batzordearen balorazioaren arabera.

    5. Aurkeztu beharreko dokumentazioa
  • HEMEN formularioa betetzea
  • NAN edo IFKren copia
  • Nortasun juridikorik gabeko erakundeak: Ogasunean (zentsu-aitorpena eta jarduera ekonomikoak) eta Gizarte Segurantzan alta eman dutela egiaztatzen duten agiriak.
   • Ondasun erkidegoen edo sozietate zibilen kasuan: IFZren kopia eta eratzeko kontratu pribatua.
  • Merkataritza-sozietateak eta erakundeak:
   • IFZren kopia, enpresa edo elkartea eratzeko eskrituraren kopia eta behar bezala legeztatutako estatutuen kopia.
   • Dagozkion Ogasun eta Gizarte Segurantzako altak.
   • Eskabidea izenpetzen duenaren ordezkaritza-ahalordearen kopia edo, elkarteen kasuan, interesdunari ahalmena ematen dion zuzendaritza-batzordearen akta eta aurkezlearen NANaren kopia.
  • Negozio-eredua, Canvas Business Model tresna erabiliz. Tresna horretan, balio-proposamena, merkatua, bezeroak, beharrezko baliabideak, kostuen eta diru-sarreren egitura zehaztuko dira.
   6. Proposamenen balorazioa

Proposamenak berrikuntzan, enpresan eta kulturan adituak diren eragileek osatutako batzordeak aztertuko ditu.

Programan parte hartuko duten pertsona guztiak hautatzeko, honako hauek baloratuko dira: proiektuak lurraldearen kultura- eta gizarte-garapenari egiten dion ekarpena, berrikuntza-maila, izaera feminista eta inklusiboa, komunitatean lan egiteko joera, zein garapen-fasetan dagoen eta zehaztasun-maila, besteak beste. Halaber, bereziki baloratuko dira zientzia, teknologia, gizarte eta ingurumen arloetako zeharkako ikuspegiak dituzten proiektuak.

  7. Ebazpena

Kutxa Fundazioak mezu elektroniko bat bidaliko die hautatutako eta hautatu gabeko pertsonei. Kutxa Fundazioaren erabakia apelaezina izango da, eta Kutxa Fundazioari dagokio baldintzen eta oinarrien azken interpretazioa.

    8. Hautaturiko parte-hartzaileen eskubideak eta betebeharrak

Kutxa Fundazioak konpromiso hauek hartzen ditu Kutxa Kultur Enea Programan parte hartzen duten pertsonei dagokienez:

• Enpresa-kudeaketako gaietan trebatzeko urteko plana eskaintzea, negozio-eredua eta bideragarritasun-plana garatzeko, eta trebetasun bigunak edo soft skill-ak eskuratu eta finkatzeko.
• Proiektu bakoitzari laguntza eta aholkularitza pertsonalizatua eskaintzea, etengabeko tutoretza eta laguntzaren bidez.
• Komunitatea dinamizatzea eta networking-a egitea kultura- eta/edo enpresa-eragileekin, aukera eta ideia berriak sortzeko.
• Lurraldeko kultura- eta enpresa-ekosistema ezagutzea eta harekin harremanetan jartzea.
• Enpresa-proiektua programa osoan garatzeko aukera emango dieten espazio fisiko eta birtualak izatea. Lanerako eremu horiek erabiltzeko erreserba egin ondoren kudeatuko dira.
Programan parte hartzen dutenek, bestalde, konpromiso hauek hartu beharko dituzte:
• Programari atxikitako hileko gastuei aurre egin (85 €, BEZa barne).
• Zure enpresa-proiekturako negozio-eredu bat definitu eta/edo garatzea
• Kutxa Kultur Etxeak proposatutako prestakuntza, tutoretza eta dinamizazio-jardueren %80ra gutxienez joatea. Proiektuak bi lagunek edo gehiagok osatzen badituzte, talde sustatzailearen% 50ek, gutxienez, parte hartu beharko du.
— Parte-hartzaileek hiru hilean behin egingo dituzte asistentziaren berrikuspenak, baldintza hau betetzen dela ziurtatzeko.
• Erantzukizun zibileko poliza kontratatua izatea elkartearen, enpresaren edo, pertsona fisiko gisa parte hartuz gero, norberaren izenean.
• Kutxabanken kontu korrontea izatea, elkartearen, enpresaren edo programan parte hartzen duen pertsona fisikoaren izenean, mantentze-gastuak ordaintzeko.

    9. Datuak babestea eta konfidentzialtasuna

Datuak babesteko eta konfidentzialtasunerako gure politikaren xehetasunak hemen kontsultatu ahal izango dira.

Eskaera onartzen ez bada, jakinarazten dizugu eman diguzun informazio guztia, bai paperean bai telematikoki, suntsitu eta ezabatu egingo dela deialdia ebatzi eta hilabete igaro ondoren, baldin eta ez badiguzu berariaz eskatzen deialdia itzultzeko.

GARRANTZITSUA

 • Programan parte hartzeko eskaerak berarekin dakar oinarri guztiak onartzea.
 • Baldintzen eta oinarrien azken interpretazioa Kutxa Fundazioarena izango da.
 • Oinarri hauetan ezarritako edozein baldintza betetzen ez bada, ekintzailea Kutxa Kultur Enea programatik kanpo geratuko da.
DEIALDIA ITXITA DAGO

 

Itxi
Itxi
ico-facebook-color ico-twitter-color ico-googleplus-color