k
u
l
t
u
r

Araudia



KUTXA KULTUR GUNEETARAKO ARAUDIA

1— Enpresek edo elkarteek eska ditzakete Kutxa Kultur guneak. Eskaerak data baino 30 egun lehenago egin behar dira gutxienez.

2— Eskatzaileak jardueraren garapenaz edo eskaeraren edukiaren egiatasunaz erantzukizun-deklarazioa onartu behar du, baita Kutxa Kultur guneak lagatzeko araudia ere.

3— Debekaturik dago helburu ekonomikoekin salmenta, publizitatea edo sustapena egitea Kutxa Kultur guneetan.

4— Egile, edizio, erreprodukzio, publizitate, erakusketa eta abarren eskubideengatik baimena lortu, tasak ordaindu eta abar egin behar dituzten ikus-entzunezkoak, entzuketak edo beste edozein elementu erabiltzen baditu erabiltzaileak aretoan, erabiltzaileak eguneraturik izan behar du erabilera horretarako legeak eskatzen duen guztia.

5— Kutxa Kultur gunea lagatzera mugatzen da. Ustekabeko zirkunstantziaren baten aurrean Kutxa Kultur-ek ekitaldiren bat bertan behera utzi behar baldin badu, ez zaie horregatik kalte-ordainik emango, inolako kontzeptu pean, antolatzaileei, parte-hartzaileei edo beste esku-hartzaile batzuei.

6— Programazio-aldaketarik gertatzen bada, aldez aurretik Kutxa Kultur-i jakinarazi eta bere baimena lortu beharko da aldaketa benetan gauzatzeko.

7— Ekitaldi bakoitzaren garapenean aretoetan dauden elementu tekniko eta apaingarriak bakarrik erabili ahal izango dira, aldez aurretik eskatuta. Honi dagokion edozein aldaketa berariaz baimendu beharko du Kutxa Kultur-ek, horren ondoriozko gastuak erabiltzailearen kontura izango direlarik.

8— Catering bat egitea kasu bakoitzean banaka ebaluatuko da. Horren antolaketa eta kostuak eskatzailearen kontura izango dira.

9— Ekitaldiren bat Tabakalerak ezarritako ordutegiaz harago luzatzen bada, ondoriozko gastuak programatzailearen kontura izango dira.

10— Pertsona-kopuruaren kontrola erakunde antolatzailearen kontura izango da.

11— Ekitaldia egin bitartean, horren publizitatea jarri ahal izango da beren euskarria duten elementuak (roll-up edo antzekoak) erabiliz soilik, Kutxa Kultur-ek adierazitako lekuetan.

12— Ekitaldiaren publizitatean helbide osoa jarriko da: Kutxa Kultur (4. solairua, Tabakalera) edo Kutxa Kultur (1. solairua, Tabakalera).

13— Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren (UE) 2016/679 Erregelamenduak, 2016ko apirilaren 27koak, datu pertsonalen eta datu hauen zirkulazio askeari dagokionez pertsona fisikoen babesari buruzkoak, xedatzen duenaren arabera, jakinarazten dugu eskatzailea izango dela egindako irudien, bideo edo audioaren tratamenduaren arduraduna, bere kontura izanik informatu beharra betetzea, baita irudiak hartzeko bertaratuen adostasuna lortzea ere.

14—Kutxa Kultur guneek beren enplegatuak dituzte instalazioen eta ekipamenduen mantentze-lanetarako. Laguntzaileak, espezialisten lana eta abar behar baditu erabiltzaileak, bere kontura izango dira, baina betiere aurretik Kutxa Kultur-en baimena lortuta eta honen arduradunek ezartzen duten funtzionamendu-araubidearen barruan.

15—Zentroaren arduradunarengandik jasotako agindu eta jarraibide guztiak betetzera konprometitzen da esleipenduna, batez ere Kutxa Fundazioak Tabakaleran dituen guneetan egon litezkeen arrisku orokorrei buruz eta larrialdi-egoeraren bat gertatuz gero hartu beharreko neurriei buruz jasoko dituen argibideak betetzera.

Araudia deskargatu (Pdf)

Itxi
Itxi
ico-facebook-color ico-twitter-color ico-googleplus-color